TransportOpdracht.nl respecteert jouw privacy en zorgt ervoor dat jouw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven.

Alle gegevens die door TransportOpdracht.nl worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt.


De informatie die je aan TransportOpdracht.nl geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. TransportOpdracht.nl stelt jouw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden, behalve ten behoeve van de uitvoering van de door jouw geboekte zendingen. We gebruiken je IP-adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze site. Het IP-adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen.


Onze site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.


Deze site bevat links naar andere sites en sites van (business) partners die niet tot TransportOpdracht.nl behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van die sites.


TransportOpdracht.nl gebruikt beveiligingstechnieken om verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.


TransportOpdracht.nl zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit haar webdatabase verwijderen. Stuur hiervoor een email met een afmeldingsverzoek en met volledige vermelding van uw naam en adresgegevens naar: info@transportopdracht.nl